Per 1 februari wijzigt onze bedrijfsnaam van Texned naar TexNL.

Projecten

Circulaire Textiel Hub

Project vergroening

Project Krimpenerwaard