Hoe TexNL zorgt voor meer en beter inzamelen van textiel?

👕 Hoe TexNL zorgt voor meer en beter inzamelen van textiel?

📈 De afgelopen tijd heeft gestaan in het kader van innovaties en testen.

De uitkomsten zijn als volgt:

👉 Tot 25% verhoging van de gescheiden ingezamelde hoeveelheid textiel.

👉 Percentage afval terug brengen tot onder de 1%.

Dit doen wij door diverse middelen in te zetten:

👋 Bovengrondse containers die met de hand gelost worden.

☘️ Het betrekken van scholen met een beloningsprogramma (groene schoolpleinen).

👨‍👩‍👧 Service verhogen naar inwoners toe met een innovatief huis-aan-huis inzamelsysteem.

Samen op weg naar 100 procent circulair!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp