Per 1 februari wijzigt onze bedrijfsnaam van Texned naar TexNL.