Per 1 februari wijzigt onze bedrijfsnaam van Texned naar TexNL.

Project Krimpenerwaard

Per 1 januari 2022 zijn we gestart met inzameling van het textiel in de gemeente Krimpenerwaard. De insteek is het gescheiden inzamelen van textiel zowel in volume als kwaliteit te verbeteren.

Om de kwaliteit te verbeteren en meer textiel in te zamelen hebben we in overleg met de gemeente in April 2022 de ondergrondse containers vervangen voor bovengrondse textielcontainers die met de hand gelost kunnen worden. De kleur van deze containers is paars, de kleur die Rijkswaterstaat gekozen heeft voor de stroom “Textiel”.

Bespaar geld
Hergebruik en recycling
Bespaar tijd