Per 1 februari wijzigt onze bedrijfsnaam van Texned naar TexNL.

Textiel eruit, Groen erin op de NOT-idverde

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (24-28 jan.) staan deze containers op het duurzaamheidsplein in hal 3. Hierin verzamelen we oude kleding die wordt omgezet in een tegoed. We verloten dit tegoed na de beurs, onder de scholen die kleding hebben ingeleverd. Hiermee kan de school haar schoolplein gratis vergroenen. Boek dus nu je ticket voor de NOT en roep zoveel mogelijk collega’s op om oude kleding mee te nemen en in te leveren in een van de containersBenieuwd naar Textiel eruit, Groen erin? Check Textiel eruit, Groen erin op de NOT – idverde.

👉 www.textieleruitgroenerin.nl