Per 1 februari wijzigt onze bedrijfsnaam van Texned naar TexNL.

Gemeenten ontzorgen

Wij kunnen alles uit handen nemen of een deel, jij bepaald. We beheersen alle stappen in het proces; van inzameling tot aan de afzet en alles wat ertussen zit.

Efficiënt en transparant met korte lijnen is waar we voor staan. Elke lading die bij ons binnen komt wordt allereerst ontdaan van afval die wij categoriseren in:

Van de schone fractie wordt een deel als steekproef geanalyseerd op:

Bovenstaande wordt maandelijks toegestuurd. Ook wordt er een jaaroverzicht opgesteld waarin alle benodigde gegevens staan voor de LAP doelstellingen.

30+

jaar actief

Ontzorgen op maat
Met meer dan 30 jaar ervaring in het sorteren/verwerken van textiel kunnen we gemeenten maximaal ontzorgen en volledige transparantie bieden over wat er met het textiel gebeurt en waar het naartoe gaat. Om de kwaliteit van het inzamelen en sorteren te borgen en up-to-date te houden zijn wij al onze vestigingen KIWA gecertificeerd volgens de Certificeringsregel Herwinning Textiel.

Professionele sortering en sociaal ondernemen

Om al die miljoenen kilo’s textiel te sorteren zijn een hoop mensen nodig die speciaal hiervoor opgeleid zijn, dit zijn veelal reguliere arbeidskrachten maar omdat wij sociaal ondernemen erg belangrijk vinden draait onze Circulaire Textiel Hub in Rotterdam uitsluitend op mensen met een grote afstand tot arbeidsmarkt, 30-40 stuks wel te verstaan!

Innovatief
Met korte lijnen en een can-do mentaliteit pakken wij concrete (en schaalbare) ideeën gelijk op. Dit kan over het recyclen van textiel gaan maar we kijken ook vooral hoe de inzameling beter en efficiënter kan. Wij geloven in samenwerking en gaan deze dan ook graag aan.

Transparant proces
We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen, wij doen niet aan greenwashing. Alles wat wij doen in de keten is inzichtelijk en zijn we open over. Onze jaarlijkse rapportages bevatten zelfs wat we met al het textiel gedaan hebben en waar het naartoe gaat, dit word gecontroleerd door middel van een onafhankelijke audit aan de hand van onze administratie.

Wil je meer weten over onze visie op een circulaire
textielketen en hoe we deze samen kunnen bereiken?